ต้อนรับบาทหลวงเชษฐ์ดนัย ไชยเผือกและคณะครูโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงานระบบ School Web-Based information System (SWIS)
   ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรวิชามงฟอร์ตศึกษา วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
<< Back Next >>