กำหนดการ

วันที่ 18 มกราคม 2566

testxx

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 1.sfadsfs

sdfasf

รายการกำหนดการของขั้นตอน

1.sfadsfs
- 1.sfadsfs (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- testxx (วันที่ 18 ม.ค. 2566)

แผนงาน : testxxxxxx

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ (ระดับมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ)


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep