อัลบั้มภาพกิจกรรม โรงเรียนในเครือฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ EP-M.2 ประจําปีการศึกษา 2562
ทีมตบลูกยาง “อินทรีแดง” โรงเรียนอัสสัมชัญ คว้าอันดับสามร่วมวอลเลย์บอลยุวชน อายิโนะโมะโต๊ะ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ทีมนักธุรกิจรุ่นเยาว์ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลพิเศษการจัดแสดงสินค้ายอดเยี่ยม และ บริษัทที่มียอดขายสูงสุด

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิจกรรมคิดยามเช้า วันภาษาไทยแห่งชาติ
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562
กิจกรรมเกมรักกันฉันท์พี่น้องระหว่างพี่ ป.5 กับ น้อง ป.3

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม)

มงฟอร์ตวิทยาลัยจัดสอบ KET & PET
ร่วมประชุมสัญจรโรงเรียนเอกชนสังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ สายใต้
รับมอบอิเล็คโทน YAMAHA จากผู้อำนวยการโรงเรียนดนตรียามาฮ่า นครพิงค์ เชียงใหม่
นศท.มงฟอร์ต ชั้นปีที่ 2 (หญิง) ฝึกภาคสนาม ประจำปี 2562 ผลัดที่ 1

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม)

กิจกรรมแสดงความสามารถนักเรียนทางด้านดนตรี Recital 2019
มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ชนะการประกวด กิจกรรมส่งเสริมการไหว้ ปีการศึกษา 2562
ประกวดการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.3 และ ป.6)

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และคณะครูผู้ร่วมบริหาร ได้ให้การต้อนรับ ภราดาโยเซฟ ยอห์น อธิการโรงเรียนมัธยมศึกษามงฟอร์ต เมืองดาร์เอสซาลาม ประเทศสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
เครือข่ายผู้ปกคองนักเรียนชั้นปีที่ 2 (PNA 2) จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีในหัวข้อ "Digital Marketing"
การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2018
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนพฤศจิกายน

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพระคุณที่สาม ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563
กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนช่วงปิดปีการศึกษา
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของ COVID – 19 ในวันวัดตัวตัดชุดนักเรียน

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา

การตรวจวัดไข้บุคลากร และนักเรียนเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นห้องสอบ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
งานอภิบาลและคณะครูคาทอลิก ร่วมวางกระเช้าดอกไม้ และสวดภาวนาอุทิศแก่อดีตบุคลากรผู้ล่วงลับ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร ตรวจหลักฐาน คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อจัดทำคู่มือนักเรียน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง (กรุงเทพฯ) ในนาม บราเดอร์อเล็กซานเดอร์ วี โอ แมททิว มอบเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสมาร์ทบอร์ด จำนวน 350,000 บาท วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีปิดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และพิธีส่ง-รับกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมสู่อ้อมกอดถอดผ้าเอี๊ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้อนรับ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ณ อาคารเซนต์หลุยส์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

การตรวจคัดกรองก่อนขึ้นห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ประชุมพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 5/2562
ดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ห้องเรียน อาคารเรียน และรถรับส่งนักเรียน
กิจกรรม ACT Super Strong Challenge Season 2

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มอบรางวัลนักเรียน ร่วมเเข่งขัน กีฬาฟุตซอล “ตลาดนัดวิชาการ 2020 ” รุ่นอายุไม่เกิน 12 เเละ 14 ปี
มอบรางวัลนักเรียนร่วมเเข่งขันกีฬา “ตากสินสัมพันธ์” ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (ระดับมัธยมศึกษา)

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

มาตรการป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
มาตรการป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
มาตรการป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
กิจกรรมลูกเสือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

คัดเลือกนักกีฬาโครงการพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โครงการ To Be Number One (กิจกรรมการตรวจค้น/ตรวจสารเสพติด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ฉลองสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ (บ้านเณรกลาง) นครราชสีมา
ACN Board Game ครั้งที่ 8 และวันวิชาการ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ประมวลภาพ บรรยากาศ การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (4-5 มค 63)
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโสต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู สร้างสานสัมพันธ์ความร่วมมือ กับ Minzu University of China ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (14-19 ธค 63) ชุดที่ 3
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโสต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู ลงนามความร่วมมือทางด้านบุคลากรคู และนักเรียน ณ มหาวิทยาลัย เทียนจีน สาธารรณรัฐประชาชนจีน (14-19 ธค 63) ชุดที่ 2
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโสต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู ลงนามความร่วมมือทางด้านบุคลากรคู และนักเรียน ณ มหาวิทยาลัย เทียนจีน สาธารรณรัฐประชาชนจีน (14-19 ธค 63) ชุดที่ 1