อัลบั้มภาพกิจกรรม โรงเรียนในเครือฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

กิจกรรมการเรียนการสอนคำสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
AC CANTEEN ชวนชิม Friday Recommend Menu เมนูประจำเดือนตุลาคม
5 อันดับแรก การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560-2562
เกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิจกรรมคิดยามเช้า วันภาษาไทยแห่งชาติ
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562
กิจกรรมเกมรักกันฉันท์พี่น้องระหว่างพี่ ป.5 กับ น้อง ป.3

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม)

การแข่งขัน บาสเกตบอล 5*5 การแข่งกีฬาบาสเกตบอล ในรายการ JP 5x5 Junior Basketball 2020 รุ่นอายุ 15ปี
ผลการแข่งขันกีฬายิมนาสติกแอโรบิก กรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563
สถาบัน Med point Education แนะแนวการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน ให้กับนักเรียนระดับชั้้น ม.6

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม)

กิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Good Health and Well-Being
การแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563
ชมรมหมากฮอส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ประจำเดือนกันยายน การเเสดงความสามารถของนักเรียนชั้น ป.3-6

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และคณะครูผู้ร่วมบริหาร ได้ให้การต้อนรับ ภราดาโยเซฟ ยอห์น อธิการโรงเรียนมัธยมศึกษามงฟอร์ต เมืองดาร์เอสซาลาม ประเทศสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
เครือข่ายผู้ปกคองนักเรียนชั้นปีที่ 2 (PNA 2) จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีในหัวข้อ "Digital Marketing"
การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2018
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนพฤศจิกายน

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ประชุมคณะอนุกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
Grade 7 MLP Students – Computer Science Principles
“ACS การ์ดไม่ตก” ผู้ปกครองจิตอาสาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
P.1/3 SEP students were putting together their individual Portfolios today.

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา

คณะครู และนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ร่วมงานนิทรรศการการ Project Approach ร่วมกับกิจกรรมวันอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
นักเรียนได้รับรางวัลจากเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์คิดค้น และการถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร)
ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 228 ในวันที่ 20 กันยายน 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 23 กันยายน 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 16 - 18 และ 22 กันยายน 2563
การตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 23 กันยายน 2563
รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ สาขาเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ในงานประกาศรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 วันที่ 19 กันยายน 2563
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 14 กันยายน 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

งานสัมมนาเครือข่ายอุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันพุธให้ความรู้และบำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้ช่วยผู้อำนวยการและทีมงานฝ่ายวิชาการ เข้าร่วม focus group ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายกิจกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

นักเรียนเลือกสี กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2563
ประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2564
นักเรียนสอบ 4 skills
เเสดงความยินกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคาราเต้ – โดเเละเปตอง

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

การสอบก่อนกลางปี/ สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ( ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น )
กิจกรรม \"ฝึกการต่อสู้ด้วยกระบี่จีน\" ของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมปฏิบัติธรรมส่องนำทางชีวิต ( ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ) จัดโดย ฝ่ายกิจการนักเรียน ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2563 ณ De Montfort Hall โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมปฏิบัติธรรมส่องนำทางชีวิต ( ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น )

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

คัดเลือกนักกีฬาโครงการพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โครงการ To Be Number One (กิจกรรมการตรวจค้น/ตรวจสารเสพติด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ฉลองสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ (บ้านเณรกลาง) นครราชสีมา
ACN Board Game ครั้งที่ 8 และวันวิชาการ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ประมวลภาพ บรรยากาศ การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (4-5 มค 63)
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโสต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู สร้างสานสัมพันธ์ความร่วมมือ กับ Minzu University of China ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (14-19 ธค 63) ชุดที่ 3
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโสต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู ลงนามความร่วมมือทางด้านบุคลากรคู และนักเรียน ณ มหาวิทยาลัย เทียนจีน สาธารรณรัฐประชาชนจีน (14-19 ธค 63) ชุดที่ 2
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโสต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู ลงนามความร่วมมือทางด้านบุคลากรคู และนักเรียน ณ มหาวิทยาลัย เทียนจีน สาธารรณรัฐประชาชนจีน (14-19 ธค 63) ชุดที่ 1