อัลบั้มภาพกิจกรรม โรงเรียนในเครือฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ตรวจสุขภาพ และเตรียมความพร้อม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สมัครนักศึกษาวิชาทหาร
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2563 ไตรอัสสัมชัญ
งานจัดซื้อ ให้บริการวัดชุดเครื่องแบบลูกเสือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคุณครูโปรแกรมภาษาอังกฤษ กับ คุณครูหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิจกรรมคิดยามเช้า วันภาษาไทยแห่งชาติ
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562
กิจกรรมเกมรักกันฉันท์พี่น้องระหว่างพี่ ป.5 กับ น้อง ป.3

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม)

การนิเทศติดตามงานในสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป โดยผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน Phase 4 MC New Normal
วจนพิธีกรรมโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563
งานปรับปรุงภูมิทัศน์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
นักเรียนชมวีดิทัศน์และทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
การคัดกรองโควิด-19 (ช่วงเช้า)
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (02/07/63)

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และคณะครูผู้ร่วมบริหาร ได้ให้การต้อนรับ ภราดาโยเซฟ ยอห์น อธิการโรงเรียนมัธยมศึกษามงฟอร์ต เมืองดาร์เอสซาลาม ประเทศสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
เครือข่ายผู้ปกคองนักเรียนชั้นปีที่ 2 (PNA 2) จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีในหัวข้อ "Digital Marketing"
การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2018
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนพฤศจิกายน

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

พิธีวจนพิธีกรรมเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 และร่วมสุขสำราญ วันคล้ายวันเกิด ภราดา รชานนท์ อุดมสูงเนิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นักเรียนช้างเผือกโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาอุ่นเครื่องกับทีมโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
บรรยากาศกิจกรรมสอนเสริมพิเศษ กลุ่มย่อยนักเรียนประจำ 2563

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา

พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
การเปิดเรียนวันแรกของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
การเปิดเรียนวันแรกของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ในวิถีชีวิตใหม่ โดยมีคุณครูคอยรับนักเรียน และดูแลอย่างใกล้ชิด ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ รับมอบเครื่องเทอร์มอมิเตอร์วัดไข้อินฟราเรด ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ฉะเชิงเทรา วันที่ 1 ก.ค. 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต้อนรับเปิดเทอมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต้อนรับเปิดเทอม ลูก ๆ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต้อนรับเปิดเทอม ลูก ๆ ชั้นอนุบาล 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ วันที่ 28 มิถุนายน 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell จัดอบรมครูชาวต่างประเทศ Bell และ Bell - EP
ภาพบรรยากาศการเข้าเรียนช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 ของศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell
บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
ร่วมแสดงความยินดี Happy Feast Day " Saint Paul " ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ และภราดากฤษฎา งามวงศ์

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนนักเรียนปฐมวัย
วันเปิดเรียน (กลุ่ม B)
วันเปิดเรียน (กลุ่ม A)
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

Happy Feast Day
บรรยากาศเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (ชุดที่ 3)
บรรยากาศเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (ชุดที่ 2)
บรรยากาศเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (ชุดที่ 1)

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

คัดเลือกนักกีฬาโครงการพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โครงการ To Be Number One (กิจกรรมการตรวจค้น/ตรวจสารเสพติด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ฉลองสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ (บ้านเณรกลาง) นครราชสีมา
ACN Board Game ครั้งที่ 8 และวันวิชาการ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ประมวลภาพ บรรยากาศ การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (4-5 มค 63)
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโสต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู สร้างสานสัมพันธ์ความร่วมมือ กับ Minzu University of China ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (14-19 ธค 63) ชุดที่ 3
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโสต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู ลงนามความร่วมมือทางด้านบุคลากรคู และนักเรียน ณ มหาวิทยาลัย เทียนจีน สาธารรณรัฐประชาชนจีน (14-19 ธค 63) ชุดที่ 2
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโสต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู ลงนามความร่วมมือทางด้านบุคลากรคู และนักเรียน ณ มหาวิทยาลัย เทียนจีน สาธารรณรัฐประชาชนจีน (14-19 ธค 63) ชุดที่ 1