อัลบั้มภาพกิจกรรม โรงเรียนในเครือฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566 ไตรอัสสัมชัญ
บรรยากาศและผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

ตัวแทนโรงเรียนไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน UDO ASIA-PACIFIC STREET DANCE CHAMPIONSHIP 2023
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสอง ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม)

ขอแสดงความยินดีกับด.ช.ดลธาดา  จันทร์ใบ  ชั้น ป.6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชายเดี่ยว รุ่น อายุ 12 ปี และ ชนะเลิศ ชายคู่  รุ่นอายุ 12 ปี
ขอแสดงความยินดีกับด.ช. วิวรรธน์ชัย โอจรัสพร ชั้นป.5/3 เลขที่ 7  ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมชยา​ ธำรงวรสิทธิ์ ป.5/2 ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในฐานะ “แกนนำเยาวชนจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการ “สร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย
อแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอะคิฬา เตชะนันท์นภัส ชั้น ป.3/1  รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 11

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม)

บันทึกลงนามข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ Chinese Aboard Study Center : CASC
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการลำปางวอริเออร์คัพ รุ่นอายุ 14 ปี
การฝึกอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือ ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 และ พิธีขอบพระคุณ โอกาสเปิดเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

กิจกรรมเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ปฐมนิเทศการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักเรียนชั้นปีที่ 2
Graduation Party ผุ้สำเร็จการศึกษา ปวช.3 รุ่นที่ 82 ประจำปีการศึกษา 2565
การสอบวัดและประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ปรับปรุงถนนตั้งแต่บริเวณสี่แยกอาคารเรือนพยาบาลมารีย์ หลุยส์ ถึงอาคารฌอง หลุยส์ โนบิรอง
ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
SEP Classroom's activities (week3). Let's join with us!!!
การประชุมผู้ประกอบการร้านค้า ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กุลชัย ม.3/5 เป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ในระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ และ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การประชุมคณะกรรมการจัดงาน 75 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ค่ายกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน ผ่านการจัดกิจกรรม วันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2566
กิจกรรม Big Cleaning Day ระดับปฐมวัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 2 มิถุนายน 2566
พิธีถวายพระพรมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 2 มิถุนายน 2566
กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ อาคารสุวรรณสมโภช และลานกิจกรรม La Providence

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.1 : จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดคำนวณ และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
(TI-66) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (2 มิ.ย. 2566)
(TI-66) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (1 มิ.ย. 2566)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

กิจกรรม ACR Chinese New Year
ACR Charity Night 2022 : P.6 , S.1 (20 DEC.)
ACR Charity Night 2022:P.3 , P.5 (19 DEC.)
ACR Charity Night 2022K.1 , K.2 (17 DEC.)

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแก่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ พบปะนักเรียนและให้ความรู้เกี่ยวกับวันภราดา วันพรพิเศษ
พิธีส่งมอบทูตภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับเยาวชน รุ่นที่ 8 สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมการประกวดตัดสินโครงงาน PBL ม.5 ปีการศึกษา 2565 (บรรยากาศงาน)

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ครบรอบ 75 ปี
โครงการอบรม “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด”
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ฝ่ายกิจการนักเรียน ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

นายอนุกูล ณ นคร มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครูที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครูทีมงานฝ่ายปกครอง (6 กย 64)
ACSP Online Education#4 (6 กย 64)
ACSP Online Education#4 (2 กย 64)
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวย ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.สมุทรปราการ (2 กย 64)

Assumption College English Program Rama II Campus

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษร่วมประชุม และได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัท Adidas (Thailand) Co., Ltd.
ประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน
ACEP NEW NORMAL
ACEP ONE STOP SERVICE