อัลบั้มภาพกิจกรรม โรงเรียนในเครือฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

งาน “AC HOMECOMING DAY 2020”
สรุปผลการแข่งแข่งขันกีฬานักเรียน 4​ สถาบัน โรงเรี​ยนในเครือมูลนิธิ​ฯ
กิจกรรมวันวาเลนไทน์ "Valentine's Day"
งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 135 ปี

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิจกรรมคิดยามเช้า วันภาษาไทยแห่งชาติ
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562
กิจกรรมเกมรักกันฉันท์พี่น้องระหว่างพี่ ป.5 กับ น้อง ป.3

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 28
พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา ม.3 รุ่น "Zodiac"
พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา ม.6 รุ่น "Carmynn"
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 28

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม)

พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้ STEM ระดับชั้น ป.3 เรื่อง "วงจรไฟฟ้ามหัศจรรย์"
งานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา
นักเรียนหลักสูตร English Program นำเสนอผลงานและความสามารถของ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และคณะครูผู้ร่วมบริหาร ได้ให้การต้อนรับ ภราดาโยเซฟ ยอห์น อธิการโรงเรียนมัธยมศึกษามงฟอร์ต เมืองดาร์เอสซาลาม ประเทศสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
เครือข่ายผู้ปกคองนักเรียนชั้นปีที่ 2 (PNA 2) จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีในหัวข้อ "Digital Marketing"
การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2018
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนพฤศจิกายน

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

STEM ศึกษา
กิจกรรมเช้าวันจันทร์ นิทานหรรษา.
กิจกรรมบริจาคผ้าห่ม ตุ๊กตา.
ฝ่ายบริหารทั่วไป มองกระเช้าอวยพร ปีใหม่ 2563 ให้แก่หน่วยงานภายนอก

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา

25th COMMENCEMENT CEREMONY พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
นักกีฬาฟุตบอลกิจกรรม After School รับเกียรติบัตรผ่านการสอบกีฬาฟุตบอล Level 1 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
การสอบเลื่อนสายกิจกรรมเทควันโด After School (คอร์สภาคเรียนที่ 2/2562) ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ค่ายคณิตศาสตร์สัญจร ณ บุญน้ำฟ้ารีสอร์ท หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2020” ประกวด และจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563” วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (Part 2)
พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (Part 1)
ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 14-15 มกราคม 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา 2562
ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
งานสภานัเรียน กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง สวัสดิภาพแลัความปลอดภัยนักเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พิธีมิสซาปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรม "ดนตรีในสวน"
ค่ายลูกเสือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

กิจกรรมลูกเสือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียน
มอบรางวัลให้กับคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

คัดเลือกนักกีฬาโครงการพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โครงการ To Be Number One (กิจกรรมการตรวจค้น/ตรวจสารเสพติด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ฉลองสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ (บ้านเณรกลาง) นครราชสีมา
ACN Board Game ครั้งที่ 8 และวันวิชาการ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ประมวลภาพ บรรยากาศ การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (4-5 มค 63)
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโสต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู สร้างสานสัมพันธ์ความร่วมมือ กับ Minzu University of China ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (14-19 ธค 63) ชุดที่ 3
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโสต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู ลงนามความร่วมมือทางด้านบุคลากรคู และนักเรียน ณ มหาวิทยาลัย เทียนจีน สาธารรณรัฐประชาชนจีน (14-19 ธค 63) ชุดที่ 2
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโสต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู ลงนามความร่วมมือทางด้านบุคลากรคู และนักเรียน ณ มหาวิทยาลัย เทียนจีน สาธารรณรัฐประชาชนจีน (14-19 ธค 63) ชุดที่ 1