อัลบั้มภาพกิจกรรม โรงเรียนในเครือฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

คุณเอกชัย เศวตสมภพ อัสสัมชนิกดีเด่น ประจำปี 2560 มอบเงินช่วยเหลือให้บุคคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของบุคลากรโรงเรียน ช่วง COVID-19
การศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2563
พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีปลงศพภราดาชาร์ลส์ โบโรเมโอ เลอชัย ลวสุต อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
รายการ TNN Startup สัมภาษณ์ ทีม SPOROS อันดับ 3 USA CanSat Competition 2021

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิจกรรมคิดยามเช้า วันภาษาไทยแห่งชาติ
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562
กิจกรรมเกมรักกันฉันท์พี่น้องระหว่างพี่ ป.5 กับ น้อง ป.3

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม)

ขอแสดงความยินดีกับห้องเรียนขงจื่อมงฟอร์ตวิทยาลัย
ประชุมครูผู้สอนชมรม ระดับชั้น ม.1-3
ประชุม ผกก.ลูกเสือ
ขอแสดงความยินดีกับ นายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม)

งานอภิบาลเป็นตัวแทนของโรงเรียนมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ
เช็ดล้างทำความสะอาด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในโรงเรียน อาคารเเละตามห้องเรียน ห้องกิจกรรมต่างๆ
รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ จากการสอบโครงการทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 33
รับการตรวจเยี่ยมจาก คุณอำไพ จันทร์หล้าฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เลขานุการ ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และคณะครูผู้ร่วมบริหาร ได้ให้การต้อนรับ ภราดาโยเซฟ ยอห์น อธิการโรงเรียนมัธยมศึกษามงฟอร์ต เมืองดาร์เอสซาลาม ประเทศสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
เครือข่ายผู้ปกคองนักเรียนชั้นปีที่ 2 (PNA 2) จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีในหัวข้อ "Digital Marketing"
การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2018
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนพฤศจิกายน

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

MLP - International Online Robotics Competition
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับปฐมวัย
งานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โบสถ์เดล โรซาริโอ และห้องวารสาร
งานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อาคารนฤมล

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา

การประชุมคณะกรรมการงานจัดซื้อ ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
คุณธนเดช จิตพิทยานุภาพ  พร้อมทั้งคณะกรรมการ   นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ     ร่วมบริจาคอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์  ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
ผู้อำนวยการ และคณะภราดาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และพิธีปลงศพภราดาเลอชัย ลวสุต ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564
คณะครูและพนักงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เพื่อป้องกันโรค Covid-19 ณ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ฉะเชิงเทรา วันที่ 1 ก.ค. 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.นพคุณ สัตย์ธรรม นักเรียนชั้น ม.2/4 ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และได้รับรางวัลต่าง ๆ
รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2021-2022 สนามที่ 1 วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2564
ค่ายนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์ฯ เนื่องในโอกาสวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

กิจกรรม วันเทิดเกียรตินักบุญ หลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมคาบโฮมรูมวันจันทร์(19 ก.ค.64)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมพิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
EP : Homeroom Class 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

วจนพิธีกรรม ในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และพิธีระลึกถึงผู้ว่าส่ง เหล่าสุนทร
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีปลงศพ ภราดาชาร์ลส โบโรเมโอ เลอชัย ลวสุต
รับหนังสือเรียนแบบ Drive Through
ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์
ส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอน ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย   iPad
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์
บรรยากาศการเรียนออนไลน์ น้องๆปฐมวัยACU 

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

คัดเลือกนักกีฬาโครงการพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โครงการ To Be Number One (กิจกรรมการตรวจค้น/ตรวจสารเสพติด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ฉลองสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ (บ้านเณรกลาง) นครราชสีมา
ACN Board Game ครั้งที่ 8 และวันวิชาการ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ประมวลภาพ บรรยากาศ การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (4-5 มค 63)
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโสต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู สร้างสานสัมพันธ์ความร่วมมือ กับ Minzu University of China ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (14-19 ธค 63) ชุดที่ 3
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโสต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู ลงนามความร่วมมือทางด้านบุคลากรคู และนักเรียน ณ มหาวิทยาลัย เทียนจีน สาธารรณรัฐประชาชนจีน (14-19 ธค 63) ชุดที่ 2
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโสต ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู ลงนามความร่วมมือทางด้านบุคลากรคู และนักเรียน ณ มหาวิทยาลัย เทียนจีน สาธารรณรัฐประชาชนจีน (14-19 ธค 63) ชุดที่ 1