อัลบั้มภาพกิจกรรม โรงเรียนในเครือฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

“อินทรีแดง” อัสสัมชัญ แพ้ “ชมพู-ฟ้า” สวนกุหลาบวิทยาลัย 0-2 ต้องมาลุ้น 2 นัดสุดท้าย ฟุตบอลบอลกรมพลศึกษา 18 ปี ประเภท ก
ขอเเสดงความยินดีกับ นายปภังกร ศรีระษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคำคม
AC Band ร่วมงาน ACC Next โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย
AC Band ร่วมขบวนพาเหรดเทศกาลพัทยา 2022 รับเปิดเมืองท่องเที่ยว

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /2565 (วันแรก)
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /2565 (วันสุดท้าย)
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /2565 (วันที่สอง)
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /2565 (วันแรก)

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม)

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พรณภา พงษ์กลาง ชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ Thailand International Mathematical Olympiad Final Round 2021-2022 (TIMO)
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายมัชฌิม์ เหมันต์วิเชียร ชั้น ป.2/8 เลขที่ 24 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท เปียโน จากการแข่งขัน In The 2nd Bangkok International Performing Arts Piano Competition 2022
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชญานิน สุภานุรัตน์ ชั้น ป.4/6 เลขที่ 30 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท เปียโน จากการแข่งขันรายการ The 9th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival International Final Round
นักเรียนรับเกียรติบัตรวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของเทศบาลนครเชียงใหม่

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม)

การทบทวนแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายสภานักเรียน ปีการศึกษา2565
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก ร่วมคำนับและขอพรจากพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณพลเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
กิจกรรม "MC ROAD SHOW 2022" ณ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

MLP - ผลการแข่งขันโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย
MLP - World Peace Day 2022
MLP - Thailand English Skills Evaluation Test (TESET) 2022
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 2/2565

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ข้าร่วมกิจกรรมเรียนเสริมเดือนตุลาคม (October Course) ปีการศึกษา 2565
คณะครูร่วมงานเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 23 กันยายน 2565
คณะครู และพนักงาน งานเบเกอรี่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศึกษาดูงาน ในงานแสดงสินค้า ด้านอาหาร กาแฟ และการบริการ (FOOD & HOSPITALITY THAILAND 2022) ในวันที่ 24 กันยายน 2565
การประชุมพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 กันยายน 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียง จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 28 กันยายน 2565
นักเรียนปฐมวัย นำกระถางดินเผาที่ทำในกิจกรรม Cool Kids (Kids Pot Craft) ไปปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้ปกครองที่บ้านแล้วส่งภาพน่ารัก ๆ กลับมาให้คุณครู และเพื่อน ๆ ดู
พิธีบูชาขอบพระคุณ และวจนพิธีกรรมสวดภาวนาอุทิศแด่ คุณแม่มาร์ธาจันสม เอี่ยมไธสง มารดาของ มิสสุจินดา เหมือนแท้ และคุณสุมนต์ศรี นวลอ้าย วันที่ 23 กันยายน 2565
การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT - NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 วันที่ 24 - 25 กันยายน 2565 ณ สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

Awarding EP Academic Competitions 2022
IEP Multi-Skill Development Project (MSDP)
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดีประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2565
Assumption College Thonburi English Program is proud to congratulate Mr.Thanadet Traimasuvan Grade 2B, who received 3 Gold Medals and 1 The Best Trophy for his Taekwondo skills.

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ร่วมงานเปิดโลกการศึกษาเอกชน” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

การฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 (สัปดาห์ที่ 5)
บรรยากาศการสอบกลางปี (สอบเก็บคะแนน) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
เรียนอย่างมีความสุข
ฝึกสมาธิและฝึกระเบียบวินัยการเดินแถว ก่อนขึ้นชั้นเรียน (ระดับชั้นประถมศึกษา  )

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ประชุมติดตามสถานการณ์พายุ “โนรู (NORU)” เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย
การเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ "พายุโนรู"
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ขวัญและกำลังใจ มิสอุมา ศิลปชัย

Assumption College English Program Rama II Campus

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษร่วมประชุม และได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัท Adidas (Thailand) Co., Ltd.
ประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน
ACEP NEW NORMAL
ACEP ONE STOP SERVICE