อัลบั้มภาพกิจกรรม โรงเรียนในเครือฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ปรับห้องสมุด ชั้น 3 เป็นพื้นที่สร้างฝัน DREAMS Maker Space
นักเรียนแผนการคณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ เรียนรู้และแข่งขันลงทุนในหุ้น AC Stock Championship
ปรับปรุงโต๊ะห้องแยกเรียน ตึก ฟ.ฮีแลร์
บรรยายแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นม.ปลาย โรงเรียน NUS High School ประเทศสิงคโปร์

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

บรรยายธรรมก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ACP Thank You Party 2023
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® League Thailand 2023/24 (FLL2023/24) ชิงชนะเลิศ ประเทศไทย ประจำ ปี 2567 และผลการแข่งขันหุ่นยนต์ AC ROBOT CAMP: ROBOT FARMING REVOLUTION 2023
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® League Thailand 2023/24 (FLL2023/24) ชิงชนะเลิศ ประเทศไทย ประจำ ปี 2567

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม)

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ชวนากร อะกะปัน นักเรียนชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันฟุตบอล
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ดณรัก ชมภูรัตน์ นักเรียนชั้น ป. 2/8 ได้รับรางวัลGold Medal
ขอแสดงความยินดีกับด.ญ วริศรา สุยะเหล็ก นักเรียนชั้น ป.4/5 ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด
ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.นาทรวี ศังขานนท์ (เจลลี่) นักเรียนชั้น ป.3/2 ได้รับ“เหรียญทอง” การแข่งขันโครงการทดสอบความรู้ Serm Panya

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม)

ประชุมพนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2567
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง แก่โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 2 (หญิง) ประจำปีการศึกษา 2566
การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 (หญิง) ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนเพื่อให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
งานฉลองคริสต์มาสและปีใหม่สำหรับนักเรียนครั้งสุดท้ายของโรงเรียน
งานฉลองคริสต์มาสและปีใหม่สำหรับครูครั้งสุดท้ายของโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้ได้รับความรู้จากผู้ประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจ

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

MLP - Summer Course: Increase Your Knowledge and Brighten your Future
ต้อนรับนายอำเภอศรีราชาเข้าชมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (28 ก.พ. 67)
MLP - Cambridge Flyers Achievements

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา

พิธีมอบเกีรยติบัตรให้กับนักเรียนที่ไ้ด้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น ด้านกีฬา ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
มอบรางวัลนักเรียน ในการแข่งขันทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับ ชิงแชมป์ประเทศไทย ณ จังหวัดสกลนคร
มอบรางวัลนักเรียนได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ ปีการศึกษา 2566
มอบรางวัลนักเรียนแข่งขัน สอบวัดทักษะวิชาการระดับนานาชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 41 “วารายนิภารันดร์” ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 มีนาคม 2567 (PART 4/4)
พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 41 “วารายนิภารันดร์” ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 มีนาคม 2567 (PART 3/4)
พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 41 “วารายนิภารันดร์” ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 มีนาคม 2567 (PART 2/4)
พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 41 “วารายนิภารันดร์” ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 มีนาคม 2567 (PART 1/4)

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

พิธีมิสซาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2566
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายปกครอง│ส่งมอบสิ่งของที่ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และบุคลากร ร่วมกันบริจาค ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกะบัง
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

'ACR Charity Night Concert 2023'
ACR Charity Night #31 P.1-2 , P.4-6
ACR Charity Night #31 K.1-3 , P.3
“สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา ครั้งที่ 2/2566”

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา 2566
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  =
​​​​​​​รับโล่รางวัล "ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ในงาน "วันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ประชุมร่วมกับศิษย์เก่าฯ เพื่อวางแผนการจัดการ ACN Family Reunion 2023
พิธีมอบอนุบัตรนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ประชุมครู และบุคลากรฯ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

นายอนุกูล ณ นคร มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครูที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครูทีมงานฝ่ายปกครอง (6 กย 64)
ACSP Online Education#4 (6 กย 64)
ACSP Online Education#4 (2 กย 64)
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวย ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.สมุทรปราการ (2 กย 64)

Assumption College English Program Rama II Campus

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษร่วมประชุม และได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัท Adidas (Thailand) Co., Ltd.
ประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน
ACEP NEW NORMAL
ACEP ONE STOP SERVICE