Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2561
พัฒนาระบบการสื่อสารมวลชนของมูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ ที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นหนึ่งเดียว ทันต่อเหตุการณ์ ของกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถระดมสรรพกำลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของมูลนิธิฯ