อัลบัมภาพที่ 346    การประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 (งานสำนักงานฝ่ายการศึกษา)
อัลบัมภาพที่ 335    ประมวลภาพปฐมนิเทศครูผู้ได้รับทุนศึกษาภาษาอังกฤษต่อที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1/2561 (งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ)
<< Back Next >>