ประกาศผลการประกวดครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2561
(21/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานพัฒนาการศึกษา)      
แจ้งผลผู้เข้ารอบบุคลากรดีเด่นฯ ปีการศึกษา 2561
(26/กันยายน/2561 ::
จาก งานพัฒนาการศึกษา)      
ประกาศมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ที่ 1/2561 รางวัลผลงานวิจัยฯ ปีการศึกษา 2560
(13/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานพัฒนาการศึกษา)      
คู่มือแนวทางการดำเนินงานนิเทศโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(ฉบับword)
(18/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานพัฒนาการศึกษา)