Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    คู่มือแนวทางการดำเนินงานนิเทศฉบับปรับปรุง 2562
 

คู่มือแนวทางการดำเนินงานนิเทศฉบับปรับปรุง 2562 ใช้สำหรับดำเนินงานนิเทศของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ในระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษาไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2มาสเตอร์  อาทิพย์    สอนสุจิตรา ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  อาทิพย์    สอนสุจิตรา ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 259 ครั้ง จาก งานพัฒนาการศึกษา

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน