Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แบบรายงานการดำเนินงานนิเทศและวิจัยปีการศึกษา 2561
 

    การรายงานผลการดำเนินการงานนิเทศและวิจัยปีการศึกษา 2561 ตามคู่มือแนวทางการดำเนินงานนิเทศและวิจัย โดยส่ง Files มาที่ artip06@gmail.com และเป็นเอกสารมาที่ สำนักงานฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยงานพัฒนาการศึกษา จะดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของปีการศึกษา 2561 ให้กับฝ่ายการศึกษาฯ ต่อไป  เอกสาร ตามเอกสารแนบไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
ไฟล์แนบ 3มาสเตอร์  อาทิพย์    สอนสุจิตรา ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  อาทิพย์    สอนสุจิตรา ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 271 ครั้ง จาก งานพัฒนาการศึกษา

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน