Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : -
รายการกำหนดการของขั้นตอน
- test (วันที่ 24 ก.ย. 2561)
- สิ้นสุด test (วันที่ 30 ก.ย. 2561)
แผนงาน : -
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานวิทยบริการ ฝ่าย : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนาวุธ    ตอรบรัมย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธนาวุธ    ตอรบรัมย์
กำหนดการ
test
วันที่ 24 กันยายน 2561

สถานที่ Thaibrothers Network
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ