ฝ่ายการศึกษา จัดอบรมหลักสูตรมงฟอร์ตศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมนำร่องโรงเรียนในปีการศึกษา 2567
   ฝ่ายการศึกษาจัดอบรมแนวทางการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ระดับปฐมวัย 
<< Back Next >>