อัลบั้มภาพกิจกรรม โรงเรียนในเครือฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

ตรวจเยี่ยมสุขอนามัยของนักเรียน
แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปีการศึกษา 2560
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รับรางวัล EGAT Green Learning Award

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม)


โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

พิธีรำลึกถึงภราดาโรเกชั่นและภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ และงาน Home Coming Day
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561
ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนประจำเดือนมกราคม
การบรรยายพิเศษเรื่อง "Maximize Your Talent"

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมใหม่ EEC INOVATION Youth วันที่ 13-14ม.ค61
ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ EEC INOVATION Youth camp วันที่ 20 ม.ค 61
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องระยะทางกับการกระจัด โดยใช้กิจกรรมรถแข่งพลังงานลม (STEM)
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2560

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา

การประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร เพื่อพิจารณางบประมาณประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 มกราคม 2561
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1, ม.1 โควตา และ ม.4 โควตา (ภายนอก) / APP / ทุน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 17 มกราคม 2561 และสอบคัดเลือกในวันที่ 20 มกราคม 2561
การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้างานนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2560
การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัยครูผู้สอนนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2560

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

พิธีมอบรางวัล ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น วันการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 วันที่ 20 มกราคม 2561
การแข่งขันเล่านิทาน หัวข้อ "เล่มโปรดของหนู" ในกิจกรรม Smart Reader Kids วันที่ 19 มกราคม 2561
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวันการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง และร่วมเปิดป้ายสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง วันที่ 20 มกราคม 2561
การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ระดับปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 19 มกราคม 2561

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ACT Charity Mini Marathon 2018
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2560
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
งานสภานักเรียน การแข่งขันฟุตบอล 8 คน Student Council (SC) Super cup ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะกรรมการสภานักเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ค่ายลูกเสือระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมลูกเสือเนตรนารี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
Language Day Trip
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี 2560 ครั้งที่ 67 จังหวัดนครนายก

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ( ชุดที่ 2 )
การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ( ชุดที่ 1 )
ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ : วิทยบริการ ครั้งที่ 9 / 2560
บรรยากาศการเรียนการสอน ศูนย์ฝึกทักษาอาชีพ Shop 1 เรื่องพืชผักสวนครัว และ เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

โครงการติวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ONET
50 ปี วิชาการ ACN สัมพันธ์
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560
ปั้นสร้างสรรค์

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ประมวลภาพ การต้อนรับ Fr.Louie Panzalan, SVD (22 มค 61)
ประมวลภาพ กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 4/2560 รอบที่ 3
ประมวลภาพ กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 4/2560 รอบที่ 2
ประมวลภาพ กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 4/2560 รอบที่ 1

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม)

ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3
ประมวลภาพโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับและมอบของขวัญส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่ พ.ศ. 2561
ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจริญมอเตอร์ จำกัด ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น 2520 ได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ติดตั้งป้ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บริเวณปากทางเข้าโรงเรียน
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนนารีนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการบริหารจัดการ และ พัฒนาแผนการเรียน English Programme