ประชุม Update การตั้งค่าแสดงแผนงาน SWIS บน Google Calendar ส่วนตัวสำหรับผู้บริหาร และการขยายผลสู่ผู้ใช้ในโรงเรียน (อธิการมูลนิธิฯ)
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2565 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 (อธิการมูลนิธิฯ)
<< Back Next >>