การประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามคู่มือพัฒนาหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง (งานพัฒนาบุคลากร)
   การประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาบุคลากรตามคู่มือพัฒนาหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเองโรงเรียนในเครือฯ (งานพัฒนาบุคลากร)
<< Back Next >>